Själv­försvar

Ska man bruka våld vid en överfallssituation??

Vår inställning till den frågan är JA, ett nej är ett nej, man ska aldrig acceptera att någon försöker våldföra sig på en eller försöker tvinga/hota fram handlingar man inte vill vara med på.

Våldsbrotten ökar i samhället

Många upplever att våldsbrotten ökar i samhället. Om så är det faktiska fallet kan inte vi svara på men vi möter dagligen många människor, främst kvinnor, som inte känner sig trygga. Många törs inte gå och cykla på vissa platser samt upplever obehag att möta personer i mörker.

Motstånd lönar sig

Det är ALDRIG ditt fel. Det är alltid förövaren som är den skyldige.

En del tror det krävs mångårig kampsportsträning för att kunna bjuda på motstånd, så är det absolut inte.

Flera undersökningar visar att desto tidigare och kraftfullare kvinnan gör motstånd, desto mindre aggressiv blir mannen. När en man överfaller en kvinna söker han ett lätt offer. Genom hot eller med fysiskt våld vill han att du under tystnad skall acceptera att bli t.ex. våldtagen. Förutom överraskningen att möta motstånd riskerar han att bli upptäckt, och det är det sista han vill.

Kvinnor som gör motstånd får lite fler blåmärken och småskador än de som är passiva. Om du däremot inte gör motstånd kan du bli utsatt för något mycket värre. Den skadan är betydligt mer allvarlig och ger både fysiska och psykiska men.

Valet att använda våld eller inte vid ett eventuellt överfall är ett personligt ställningstagande. När du står öga mot öga med förövaren är det för sent att börja fundera på etik och självkänsla. Du måste ha en färdig plan och kunnande när det händer.

Enligt svensk lag har man rätt att försvara sig med det våld som situationen kräver. Vid ett övergrepp är det angriparen som bryter mot lagen när han försöker skada dig. I en sådan situation skall man alltid sätta sin egen säkerhet och välbefinnande först (Brottsbalken, 24e kap. 4§, Nödvärnsrätt).

Vårt system för självförsvar

Vår ordförande/verksamhetsansvariga har genom sin gedigna erfarenhet (se beskrivning nedan) byggt upp ett effektivt system för hantera dessa situationer. Några av momenten är:

  • Läsa av läget? Undvika klassiskt ”dåliga platser” mm
  • Skrik? Uppmärksamhet?
  • Flykt? Vilken väg tar jag?
  • Våld, själva teknikerna vid försvar och attack.
  • Larma, vad ska man tänka på, signalement osv

Störst vikt lägger vi på metoder för att oskadliggöra förövaren.

Utbildningsansvarig

Farnam Mirzai har varit verksam inom kampsportbranschen sedan 1999 med 11 års internationell erfarenhet som professionell figther med fyra olika topp 10 världsrankningar, 60 matcher varav 47 är professionella, 34 vinster och 16 TKO/KO.

Farnam har tusentals instruktörstimmar bakom sig, världen över i exempelvis Thailand, Kina, Ryssland, USA med flera. Han har även tränat säkerhetspersonal inom polis, militär och även civil flygpolis i Kina och USA, där han har mottagit hedersmedalj för sitt arbete. Även värt att nämna är att han har erfarenhet av officiella UFC-organisationen inom MMA där han har varit med och coachat fram Kinas främste UFC-fighter, (Zhang Li Peng) där hans roll varit head-coach.

Idag jobbar Farnam dagligen med självförsvar och kampsport på olika sätt i Linköping, han är på plats på ett flertal skolor och lär barn respekt, disciplin och grundläggande självförsvar.